Brukeravtale for RT.no

Vi håper du har glede av å bruke RT.no. Denne avtalen beskriver hva du kan forvente av oss, samt dine rettigheter og plikter som en bruker på siden.

Registrering og verifisering av informasjon

 • Registrering på RT.no er gratis.
 • Hver person kan ha én bruker (i tillegg til eventuell buss/eller van-profil).
 • Du må bruke ditt virkelige navn.
 • Vi kan nekte registrering eller slette eksisterende brukerkontoer vi mener kan skade et communityet og/eller kontoer som strider mot denne brukeravtalen og/eller våre personvernsbestemmelser.
 • Du må oppgi korrekt registreringsinformasjon. Å oppgi falsk registreringsinformasjon bryter med våre normer, kan være lovstridig og utgjør et brudd på denne brukeravtalen.
 • Du vil bli påmeldt varsler i RT.no Du kan tilpasse disse varslingene selv under din profil.

Bruk

 • Vi ønsker at RT.no skal være til hjelp og glede for deg.
 • Ta hensyn når du skriver ting om andre eller legger ut bilder
 • Gi oss beskjed dersom du ser innhold du mener er upassende

Annonser og annet kommersielt innhold

RT.no er imot spamming og fellesinfo som sendes til alle, slik vi vet at russen opplever altfor mye. Derfor er vi svært restriktive i hva vi sender ut, og gjør vårt beste for at du bare skal få informasjon du ønsker og som er relevant for deg.

Ved registrering samtykker du til å potensielt sett motta reklame og annen informasjon til din mobiltelefon, internt på RT.no og til din epostadresse. Dette hjelper oss tilby en gratis tjeneste. Du kan når som helst melde deg av denne thenesten.

Innhold

 • Du beholder selv alle eierrettigheter til informasjon, tekst, bilder, video og annet innhold du laster opp på RT.no (kollektivt, ditt "Innhold"). Ved å laste opp Innhold på RT.no, gir du oss imidlertid en kostnadsfri, ubegrenset og kommersielt overførbar lisens til å bruke, distribuere, endre, kopiere og ellers håndtere og behandle ditt innhold. Skulle du på noe tidspunkt slette din brukerkonto på RT.no trekkes denne lisensen tilbake.
 • Du kan ikke laste opp innhold du ikke har rett til å publisere, eller som er ulovlig eller krenkende på noen måte.
 • Du kan ikke viderelisensiere, videreselge eller på annen måte utgi informasjon tilgjengelig på RT.no til en tredjepart eller bruke denne informasjonen i andre tjenester eller sammenhenger; informasjonen du får på RT.no er kun for intern, personlig bruk.
 • Du har en ikke-overførbar lisens til å bruke RT.no´s iPhone-applikasjon, på et iOS-produkt som du eier eller kontrollerer, som kun er tillatt i henhold til Regler for bruk fastsatt i App Store Terms of Service. Apple har ingen forpliktelser til å tilby vedlikehold eller støttetjenester med hensyn til RT.no iPhone-applikasjonen. Du må overholde gjeldende avtalevilkår for tredjeparter når du bruker RT.no´s iPhone-applikasjon.

Avslutte brukerkonto

 • Vi kan avslutte eller suspendere din brukerkonto og alle andre fordeler og rettigheter tilknyttet din konto; eller på annen måte nekte deg tilgang på denne tjenesten, hvis du bryter denne avtalen eller våre andre retningslinjer, krenker intellektuell eiendom, eller på annen måte oppfører deg på en måte som vi mener vil skade formålet med RT.no eller RT.no generelt.
 • Denne avtalen kan sies opp ved å avslutte din brukerkonto på RT.no.

Ingen garanti

 • Vi gjør så godt vi kan for å lage en god tjeneste for deg.
 • Vi lover ikke at noe aspekt av vår programvare eller tjenester vil fungere optimalt eller kontinuerlig.
 • RT.no og tilhørende programvare og tjenester kommer ”som de er”
 • Ved aksept av denne avtalen, fritar du oss (og våre ledere, direktører, agenter, datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og ansatte) fra eventuelle krav og skader (direkte eller indirekte) av enhver art, kjente og ukjente, som oppstår på grunn av eller på noen måte er knyttet til bruken av RT.no-tjenesten, som ikke skyldes grov uaktsomhet fra RT.no sin side.

Generelt

 • Vi er ikke ansvarlige for eventuelle problemer som oppstår på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, eks. ved Force Majeure.
 • Denne avtalen og/eller retningslinjene for personvern kan endres på et hvilket som helst tidspunkt av RT.no, uten ytterligere varsel.
 • Som bruker er det din plikt å holde deg oppdatert på våre bruker- og personvernsbestemmelser.
 • RT.no kan overdra hele eller deler av denne avtalen, med medfølgende rettigheter og plikter, til eventuelle tredjeparter, så som partnere, søster- og datterselskap.
 • Denne avtalen skal reguleres av norsk lov.

To comply with international standards, this Privacy Policy is published in English.

RT Privacy Policy

We invite you to read about our privacy and security practices and contact us if you have any questions or concerns.

This policy is a part of the RT.no user agreement, but it controls over any conflicts with that agreement. This policy only addresses our practices associated with the RT.no website and the associated iPhone app.

General Practices (also applicable to non-members)

Server Logs. We automatically collect information about your visits to our website, usage of the service, and your interaction with the messages we send, including the browser you are using, the URLs you came from and go to, your operating system, your IP address, and usage and browsing habits. We use this information to diagnose and resolve server problems, analyze trends, help target offers and other ads, track user movement in the aggregate, and gather broad demographic information.

Cookies. Like most websites, our website uses "cookies," small data files stored on your computer which include a unique identifier. These include cookies from us and from our business partners. Most web browsers automatically accept cookies. You can configure your browser to reject cookies, but doing so will prevent you from logging into our website. Our systems are not configured to accept browsers’ Do Not Track signals.

Web Beacons. Our website and emails may contain "web beacons" that help us measure and track member activity. Some of these web beacons come from us; others come from our service providers.

Invitations. Existing RT.no users may invite you to join the service via postal mail, email or other ways.

Signing Up

We may share your verification information with third party vendors to help with our verification. In addition to the information described in the registration process, we obtain non-public information from third party vendors to facilitate verification. We may choose to retain all verification-related information indefinitely to assist with future verifications, even if you do not complete the verification. If you decide not to verify the account and would like us to delete your non-public verification information, contact us.

Using the Service

Profile Information. We allow you to create a personal profile and submit information such as your address, school, phone number, photo and more. We may give you ways to hide some of this profile information, but your name and school may be visible to the users of RT.no so long as you maintain your account.

Communications with Other Members. We give you a variety of ways to communicate with your other users at RT.no. Some of these communications are visible to all users. Other communications (such as messages between you and another individual member) may be visible only between the users who share the message. In some cases, we may limit your ability to edit or remove Content from RT.no. You can manage your email preferences on your settings page. Certain user-related administrative emails and other notifications cannot be turned off; the only way to end those is to deactivate your account.

Respecting the users privacy. One of RT´s central tenets is that users should be able to communicate amongst themselves. For this reason, we restrict who can access your area and take efforts to exclude others from the conversation. For example, we don't let public Web search engines (such as Google) index member-submitted Content.

You may not gather information from RT.no, either manually or on an automated basis (such as through scripts, robots, crawlers or spiders). Without limiting the foregoing, it is not OK to provide users information from RT.no to third party marketers.

Violating this provision may lead to a loss of account privileges, potentially including a permanent ban from RT.no.

Apps. Our mobile apps obtain and use your geolocation information. On iPhones and other iOS Products, you will be prompted to approve access by the RT.no iPhone app to your location within the app itself. In the future, we may use your location information to allow you to tag your posts, photos and events, and display activities and content.

Account Deactivation and Reactivation. You can deactivate your account through your account settings. Deactivation will end your email notifications, and you will no longer appear in your area directory etc. Your previously posted Content will remain in RT.no, attributed to you, unless you delete individual Content items before you deactivate; and remaining Content items will link to a limited user profile that includes your name. You may not be able to undo an account deactivation.

Other Provisions

Contractors/Service Providers. Third party contractors may have access to our databases. These contractors sign a standard confidentiality agreement.

Some of RT.no’s functionality may be operated by third party service providers, and in the course of providing this functionality, these service providers may have access to some of your personal data to facilitate your usage of this service.

We may allow third parties to place or recognize a cookie and, using the cookie or otherwise, collect and use data (including, possibly, personally identifiable information) from your visits to this and other websites to provide us with analytics services and to serve ads to you.

Our "Corporate Family." We may share your data with any parent company, subsidiaries, other entities under a common control or third party acquirers. We expect these other entities will honor this policy. Also, we may allow a potential acquirer or merger partner to review our data, although we would restrict their use and disclosure of this data during the diligence phase.

Government Relations and Lawsuits. We may disclose data about you to the government if we are required to do so or as we think is prudent for safety or security reasons; and you authorize us to make these disclosures. We may also disclose data about you in connection with actual or potential legal proceedings (a) in response to judicial or other government subpoenas, warrants or orders, (b) if we are required to do so in other ways, (c) if such disclosures might mitigate our liability, or (d) to enforce our rights.

Limits on Our Abilities. While we work hard to respect your privacy, like any other complex online service, we might inadvertently use or disclose your data in ways inconsistent with this policy. For example, a temporary software glitch could lead to public display of your personal data despite your contrary preferences. We might also make ad hoc uses of your data in ways not mentioned here. In these anomalous situations, we will try to rectify the anomaly as soon as we can.

Data Retention. Subject to any legal obligations to delete data, we may choose to retain information in our server logs, our databases and our records indefinitely.

Security. RT.no uses https on its web pages to reduce the risk of unauthorized interception of your communications during your visits to the website. However, we cannot guarantee that your personal data won’t be intercepted or improperly accessed.

Amendment. This privacy policy is part of the RT.no´s user agreement and can be modified at any time in accordance with the amendment procedures described in that document. By using our website and/or app, you agree to the general practices mentioned above and this Privacy Policy in its entirety.